آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
مدیریت خشم-اختصاصی موسسه محک

مدیریت خشم-اختصاصی موسسه محک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)

قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی-نوبت 144

مدیریت اجرایی-نوبت 144

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حل خلاق مساله-نوبت 3

حل خلاق مساله-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM 36

MITM 36

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان