آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
قانون كار و تامين اجتماعي

قانون كار و تامين اجتماعي

ارائه از: رضا شريعت
مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت ايرانسل

انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت ايرانسل

ارائه از: علي جمالو
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران

ارائه از: مريم رجائيان