آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
MITM38

MITM38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت استرس / اختصاصي شركت  نقش  اول كيفيت

مديريت استرس / اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
كارگاه آموزش تربيت ارزياب /  اختصاصي فولاد سنگان خراسان / شهريورماه 1401

كارگاه آموزش تربيت ارزياب / اختصاصي فولاد سنگان خراسان / شهريورماه 1401

ارائه از: علي اصغر آزادي
اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: امير احمد مدير
 برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو