لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
DBA-13

DBA-13

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
جلسه دفاع رساله DBA

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
DBA-10

DBA-10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: Mahnaz Doroudgar