لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت بازاريابي صنعتي  _  شركت ايده گزين ارتباطات  روماك  (اسنپ Snapp)

مديريت بازاريابي صنعتي _ شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ Snapp)

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جامع بازاريابي _1401/10/26

جامع بازاريابي _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جلسه اساتيد

جلسه اساتيد

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
MBA یکساله نوبت 2

MBA یکساله نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي