لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برنامه ريزي استراتژيك -نوبت 1

برنامه ريزي استراتژيك -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي اختصاصي شركت خلاق

اصول سرپرستي اختصاصي شركت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه اساتيد

جلسه اساتيد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري مالي ويژه مديران غيرمالي-نوبت 51

حسابداري مالي ويژه مديران غيرمالي-نوبت 51

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 142

اصول حسابداري 1-نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 دوره پرورش متخصص تعالی سازمانی – شرکت فولاد سنگان

دوره پرورش متخصص تعالی سازمانی – شرکت فولاد سنگان

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 133

اصول حسابداري 1-نوبت 133

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري صنعتي 1-نوبت 86

حسابداري صنعتي 1-نوبت 86

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 132

اصول حسابداري 1-نوبت 132

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تهيه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه-نوبت 60

تهيه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه-نوبت 60

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت استرس-نوبت 1

مديريت استرس-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 137

اصول حسابداري 1-نوبت 137

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري مالياتي-نوبت 69

حسابداري مالياتي-نوبت 69

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 141

اصول حسابداري 1-نوبت 141

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 2

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره مديريت اجرايي 44

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت 2

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداری 1-نوبت 139

اصول حسابداری 1-نوبت 139

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداری 1-نوبت 138

اصول حسابداری 1-نوبت 138

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل کاربردي-نوبت 3

اکسل کاربردي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت يک

قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت يک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA یکساله نوبت 2

MBA یکساله نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
هزینه دوره: رایگان 
ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
T.T.C Business

T.T.C Business

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي-نوبت 1

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري حقوق و دستمزد-نوبت 1

حسابداري حقوق و دستمزد-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 140

اصول حسابداري 1-نوبت 140

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
گپ های چهارشنبه

گپ های چهارشنبه

ارائه از: يونس نظري
هزینه دوره: رایگان 
دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني -فجر جم

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني -فجر جم

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري مالی ويژه مديران غيرمالی نوبت دو

حسابداري مالی ويژه مديران غيرمالی نوبت دو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه از: مژده مخبر
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-12

DBA-12

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 43

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه از: مهناز بيتندي
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 40

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه از: مهناز بيتندي
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با مدل EFQM2020

آشنايي با مدل EFQM2020

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه شفافيت و گزارشگري مالي

کارگاه شفافيت و گزارشگري مالي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمایه-نوبت 12

بازار سرمایه-نوبت 12

ارائه از: فاطمه رجاور
هزینه دوره: رایگان 
MBA پروژه -16

MBA پروژه -16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل کاربردي-نوبت 2

اکسل کاربردي-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح يك - رايتل

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح يك - رايتل

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مصاحبه علمی پژوهشکده استاندارد

مصاحبه علمی پژوهشکده استاندارد

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
دوره تعالي و مسئوليت اجتماعي

دوره تعالي و مسئوليت اجتماعي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کاردانی حسابداری نوبت 41

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA HR 14

MBA HR 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 24

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 25

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 25

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آزمون DBA فارسی

آزمون DBA فارسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 36

مدیریت منابع انسانی نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی نوبت 142

مدیریت اجرایی نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
طبقه بندي مشاغل

طبقه بندي مشاغل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره آمادگي المپياد اقتصاد و مديريت

دوره آمادگي المپياد اقتصاد و مديريت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت آموزش

مدیریت آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 2

MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 2

ارائه از: منيره حاصلي
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تدوين طرح كسب و كار- نوبت 2

تدوين طرح كسب و كار- نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
همايش عرصه يادگيري

همايش عرصه يادگيري

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامین اجتماعي

قانون کار و تامین اجتماعي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي

اصول سرپرستي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
نگهداشت و جبران خدمت

نگهداشت و جبران خدمت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ارزیابي عملکرد کارکنان

ارزیابي عملکرد کارکنان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدل هاي كسب و‌كار بين المللي -نوبت 1

مدل هاي كسب و‌كار بين المللي -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی حسابداری 13

کارشناسی حسابداری 13

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی بازرگانی 9

کارشناسی بازرگانی 9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارائه از: محمدباقر قربانعلي
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه آموزشی پرورش متخصص تعالی سازمانی - سطح 2 9800522-23(OEP-2)

کارگاه آموزشی پرورش متخصص تعالی سازمانی - سطح 2 9800522-23(OEP-2)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

ارائه از: شهناز بهبودي
هزینه دوره: رایگان 
استانداردهاي حسابداري-نوبت 1

استانداردهاي حسابداري-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان مدیریت صنعتی

کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان مدیریت صنعتی

ارائه از: فرح انگیز عبداله زاده نمینی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت32

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت32

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های گزارش نویسی

مهارت های گزارش نویسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-lyon5

DBA-lyon5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت بازرگانی-نوبت 1

مدیریت بازرگانی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت مالي - نوبت 17

مديريت مالي - نوبت 17

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
داشبوردهای مدیریتی در اکسل

داشبوردهای مدیریتی در اکسل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM 32

MITM 32

ارائه از: Mahdis Mousavi
هزینه دوره: رایگان 
Post- Doc In SEMs

Post- Doc In SEMs

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کاردانی حسابداری 40

کاردانی حسابداری 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-9

DBA-9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MSP-نوبت 1

MSP-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي استراتژيک-نوبت 23

بازاريابي استراتژيک-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM 31

MITM 31

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM34

MITM34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
IMI-Kerman دوره مقدماتی بورس

IMI-Kerman دوره مقدماتی بورس

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
سلسله همایش های تخصصی از تئوری تا عمل، ماموریت دشوار HR در جهان پس از کرونا

سلسله همایش های تخصصی از تئوری تا عمل، ماموریت دشوار HR در جهان پس از کرونا

ارائه از: عباس نوري زاده
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی-نوبت 18

مدیریت مالی-نوبت 18

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

این دوره شامل تشریح قراردادهای بین المللی اقتصادی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی ، کنسرسیوم ، Joint Venture ، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 3,900,000 ریال
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه نوبت 1

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه نوبت 1

ارائه از: مهدي عسكري
هزینه دوره: رایگان 
چگونه كلاس آموزشي مجازي و آنلايني جذاب و اثربخشي برگزار كنيم؟

چگونه كلاس آموزشي مجازي و آنلايني جذاب و اثربخشي برگزار كنيم؟

سرفصل های دوره چگونه یک کلاس آموزشی مجازی و آنلاین جذاب و اثربخش برگزار کنیم   چالش ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 41

مدیریت اجرایی دوره 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازرگانی بین المللی - IMIKERMAN - EMBA 13

بازرگانی بین المللی - IMIKERMAN - EMBA 13

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 4,400,000 ریال
استقرار سيستم‌هاي BI - دكتر تصديقي

استقرار سيستم‌هاي BI - دكتر تصديقي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
سمپوزیوم - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

سمپوزیوم - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
تیم سازی - IMIKERMAN -EMBA 12

تیم سازی - IMIKERMAN -EMBA 12

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی حسابداری 12

کارشناسی حسابداری 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
CRM- MITM 32 & 33

CRM- MITM 32 & 33

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
تیم سازی - IMIKERMAN - EMBA 11

تیم سازی - IMIKERMAN - EMBA 11

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

این برنامه جهت دانشجویان سطح دکترای عالی حرفه ای کسب و کار ایجاد گردیده است& ...

ارائه از: نمایندگی استان کرمان
هزینه دوره: رایگان 
دوره جامع حسابدار حرفه ای - IMIKERMAN

دوره جامع حسابدار حرفه ای - IMIKERMAN

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
سرمایه های اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره کسب و کار پایدار - IMIKERMAN - DBA 3 , 4

سرمایه های اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره کسب و کار پایدار - IMIKERMAN - DBA 3 , 4

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت طرح های توسعه - IMIKERMAN - EMBA 12

مدیریت طرح های توسعه - IMIKERMAN - EMBA 12

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی - IMIKERMAN - EMBA 13 , 14

مدیریت مالی - IMIKERMAN - EMBA 13 , 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت بازاریابی نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روش تحقیق - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

روش تحقیق - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت طرح های توسعه - IMIKERMAN - EMBA 11

مدیریت طرح های توسعه - IMIKERMAN - EMBA 11

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
درس مديريت عمومي - تست

درس مديريت عمومي - تست

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازرگانی و تجارت - IMIKERMAN - EMBA 13

اصول بازرگانی و تجارت - IMIKERMAN - EMBA 13

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
اقتصاد برای مدیران - IMIKERMAN - EMBA 14

اقتصاد برای مدیران - IMIKERMAN - EMBA 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
تجزیه و تحلیل صورت های مالی - IMIKERMAN _ EMBA 13 , 14

تجزیه و تحلیل صورت های مالی - IMIKERMAN _ EMBA 13 , 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 12

مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 12

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 11

مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 11

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA يكساله نوبت 1

MBA يكساله نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
خلاقیت و نوآوری در کسب و کار- IMIKERMAN-EMBA 13

خلاقیت و نوآوری در کسب و کار- IMIKERMAN-EMBA 13

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
***

***

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت و راهبری کسب و کار در شرایط رکود و بحران

مدیریت و راهبری کسب و کار در شرایط رکود و بحران

 در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار، ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 2,950,000 ریال
داده کاوی

داده کاوی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روش های کمی در مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

روش های کمی در مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 9 , 10

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
اصول و مبانی حسابداری - IMIKERMAN - EMBA 14

اصول و مبانی حسابداری - IMIKERMAN - EMBA 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
بازرگانی 13

بازرگانی 13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-11

DBA-11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
نگرش سیستمی - IMIKERMAN - EMBA 14

نگرش سیستمی - IMIKERMAN - EMBA 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
سمپوزیوم - MITM

سمپوزیوم - MITM

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداری 38

حسابداری 38

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA - معدن 2

MBA - معدن 2

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 13

تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 13

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA HR13

MBA HR13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كارشناسي بازرگاني 8

كارشناسي بازرگاني 8

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت اجرايي 141

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-10

DBA-10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 9

بازار سرمايه - نوبت 9

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 10

بازار سرمايه - نوبت 10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 11

بازار سرمايه - نوبت 11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: فاطمه رجاور
هزینه دوره: رایگان 
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
(BABOK) تحلیل کسب و کار

(BABOK) تحلیل کسب و کار

اين دوره  ويژه دانشجويان دوره هاي حضوري است.امكان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 MITM33

MITM33

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازرگانی 12

بازرگانی 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 12

تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 12

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 11

تحلیل محیط داخلی و بین المللی- IMIKERMAN - EMBA 11

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 9 &10

مهارت های عمومی مدیریت - IMIKERMAN - EMBA 9 &10

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

اینستاگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران ایرانی نیز آن را ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 500,000 ریال
زبان

زبان

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
هنر جاری سازی استراتژی

هنر جاری سازی استراتژی

علی رغم توانایی نوشتن برنامه استراتژیک در بسیاری از سازمان ها، فقط 10 درصد از آنها موفق ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 2,490,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

هدف از این درس تجهیز كردن شما به درکی گسترده از فضاي مجازي و نحوه استفاده از ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

هدف اين دوره مجهز كردن شما به فهم كلي از بازاریابی دیجیتال، و پوشش انواع مختلف تکنیک‌ ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 250,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

هدف این دوره مجهز كردن شما به فهم كلی ازکابردهای تلفن همراه در توسعه کسب و کار، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی