لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

ارائه از: زهرا مقدم
MBA صنعت فولاد

MBA صنعت فولاد

ارائه از: نامشخص
دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

ارائه از: آرزو موسوي
مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

ارائه از: نسرين هاشم زاده
دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

ارائه از: آرزو موسوي
روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

ارائه از: آرزو موسوي
دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

ارائه از: آرزو موسوي
دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

ارائه از: آرزو موسوي
جلسه هیئت علمی-تست

جلسه هیئت علمی-تست

ارائه از: نامشخص
دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
زبان انگليسي سطح مقدماتي _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

زبان انگليسي سطح مقدماتي _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: آرزو موسوي
رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402

رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402

ارائه از: فاطمه رجاور
طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

ارائه از: نسرين هاشم زاده
هوش هيجاني _ اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز كيش ))

هوش هيجاني _ اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز كيش ))

ارائه از: آرزو موسوي
مديريت بازاريابي صنعتي _ شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ Snapp)

مديريت بازاريابي صنعتي _ شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ Snapp)

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

ارائه از: مهناز بيتندي
توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه از: منيره حاصلي
دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: آرزو موسوي
رهبران صنعت ساختمان _ ورودی تیر1402

رهبران صنعت ساختمان _ ورودی تیر1402

ارائه از: فاطمه رجاور
دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

ارائه از: آرزو موسوي
دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

ارائه از: فاطمه موذن
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

ارائه از: مريم رجائيان
طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

ارائه از: نسرين هاشم زاده
DBA _ دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار _ ويژه شركت فرهنگي ورزشي سايپا

DBA _ دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار _ ويژه شركت فرهنگي ورزشي سايپا

ارائه از: شراره خطيبي
قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

ارائه از: نسرين هاشم زاده
دوره MITM نوبت 39

دوره MITM نوبت 39

ارائه از: نامشخص
دوره تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

دوره تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

ارائه از: معصومه رمضاني
 مديريت محصول

مديريت محصول

ارائه از: مريم رسول اف
اصول سرپرستي _ 1401/12/05

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده
بازارسرمايه _ نوبت 1

بازارسرمايه _ نوبت 1

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت 2

بازارسرمايه _ نوبت 2

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت3

بازارسرمايه _ نوبت3

ارائه از: فاطمه رجاور
انبارداري _ 12

انبارداري _ 12

ارائه از: شهناز بهبودي
جامع بازاريابي _1401/10/26

جامع بازاريابي _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت اجرايي 146

مديريت اجرايي 146

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي 147

مديريت اجرايي 147

ارائه از: زهرا مقدم
مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
MBA پروژه -18

MBA پروژه -18

ارائه از: نامشخص
اکسل 2021

اکسل 2021

ارائه از: Helpdesk IMI
هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

ارائه از: Helpdesk IMI
مذاکره موفق

مذاکره موفق

ارائه از: Helpdesk IMI
مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی

ارائه از: Helpdesk IMI
تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

ارائه از: Helpdesk IMI
مديريت منابع انساني _ 44

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه از: زهرا مقدم
 حل مساله تا تصمیم‌گیری

حل مساله تا تصمیم‌گیری

ارائه از: Magfa Admin
بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

ارائه از: شهناز بهبودي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

ارائه از: شراره خطيبي
بازرگاني مقدماتي  _  ( نوبت 11)

بازرگاني مقدماتي _ ( نوبت 11)

ارائه از: شهناز بهبودي
دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
دوره آموزشي كارآفرين جوان _    گروه اول

دوره آموزشي كارآفرين جوان _ گروه اول

ارائه از: مريم رسول اف
دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه دوم

دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه دوم

ارائه از: سيدعليرضا هاشمي
دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

ارائه از: مريم رسول اف
دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
دفاع از پروپوزال / پایان نامه

دفاع از پروپوزال / پایان نامه

ارائه از: شراره خطيبي
مذاكرات تجاري 9

مذاكرات تجاري 9

ارائه از: شهناز بهبودي
هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
کاردانی حسابداری 43

کاردانی حسابداری 43

ارائه از: نامشخص
مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
Worad&Outlook _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

Worad&Outlook _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

ارائه از: آرزو موسوي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

ارائه از: شراره خطيبي
انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
کاردانی بازرگانی 15

کاردانی بازرگانی 15

ارائه از: نامشخص
MITM38

MITM38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت استرس / اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

مديريت استرس / اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: امير احمد مدير
 برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
 نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
DBA-Lyon6

DBA-Lyon6

ارائه از: شراره خطيبي
مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
MBA معدن 4

MBA معدن 4

ارائه از: نامشخص
آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

ارائه از: شهناز بهبودي
دوره خود آگاهي / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره خود آگاهي / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))

مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))

ارائه از: علي جمالو
مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

ارائه از: علي جمالو
بازرگاني مقدماتي نوبت 4

بازرگاني مقدماتي نوبت 4

ارائه از: سيده فاطمه مقيمي
كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

ارائه از: علي عياري
خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
MITM 37

MITM 37

ارائه از: مهدیس موسوی
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي - نوبت 145

مديريت اجرايي - نوبت 145

ارائه از: زهرا مقدم
DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

ارائه از: شراره خطيبي
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
اصول حسابداري 2 - نوبت 149

اصول حسابداري 2 - نوبت 149

ارائه از: مهدي عسگري
دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
ارزش گذاري استارت آپ ها

ارزش گذاري استارت آپ ها

ارائه از: وحيد فخر
MBA پروژه -17

MBA پروژه -17

ارائه از: نامشخص
بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

ارائه از: شهناز بهبودي
MBA HR 15

MBA HR 15

ارائه از: نامشخص
مديريت منابع انساني-41

مديريت منابع انساني-41

ارائه از: زهرا مقدم
دوره مجازي بازي كاري در كسب و كار

دوره مجازي بازي كاري در كسب و كار

ارائه از: مهدي سرآباداني
دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

ارائه از: فرانک جواهردشتي
دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي

دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي

ارائه از: زهرا مرادي
دوره مجازي سئو سايت 3

دوره مجازي سئو سايت 3

ارائه از: شهناز بهبودي
مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5

مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5

ارائه از: مهدي عسگري
بازرگاني پيشرفته 1

بازرگاني پيشرفته 1

ارائه از: شهناز بهبودي
آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی بازرگانی نوبت 10

کارشناسی بازرگانی نوبت 10

ارائه از: منيره حاصلي
بازرگاني مقدماتي 1

بازرگاني مقدماتي 1

ارائه از: شهناز بهبودي
MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 3

MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 3

ارائه از: مهدیس موسوی
مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال نوبت 7

بازاريابي ديجيتال نوبت 7

ارائه از: شهناز بهبودي
حسابداری مالي ویژه مدیران غيرمالی نوبت 6

حسابداری مالي ویژه مدیران غيرمالی نوبت 6

ارائه از: مهدي عسگري
مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
انبارداري -نوبت 10

انبارداري -نوبت 10

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی-نوبت 144

مدیریت اجرایی-نوبت 144

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MITM 36

MITM 36

ارائه از: مهدیس موسوی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 42

کاردانی حسابداری نوبت 42

ارائه از: منيره حاصلي
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت 96

مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت 96

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

ارائه از: سيد عليرضا شجاعی
مجازی حسابداری 1-نوبت 1

مجازی حسابداری 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی 45

مدیریت اجرایی 45

ارائه از: مهناز بيتندي
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی دوره 46

مدیریت اجرایی دوره 46

ارائه از: فرامرز شاه محمدی
جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 39

مديريت منابع انساني-نوبت 39

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه گروه هیئت علمی HR

جلسه گروه هیئت علمی HR

ارائه از: نامشخص
بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول حسابداری 2-نوبت 126

اصول حسابداری 2-نوبت 126

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سيمين حبيبي
مديريت مالي - نوبت 20

مديريت مالي - نوبت 20

ارائه از: نامشخص
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA یکساله-نوبت 3

MBA یکساله-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه ارزبايي اساتید

جلسه ارزبايي اساتید

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مکالمه بازرگانی- نوبت 1

مکالمه بازرگانی- نوبت 1

ارائه از: نامشخص
بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
انبارداري-نوبت 8

انبارداري-نوبت 8

ارائه از: شهناز بهبودي
اینکوترمز-نوبت 1

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 14

بازار سرمايه - نوبت 14

ارائه از: نامشخص
مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي-نوبت 143

مديريت اجرايي-نوبت 143

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

ارائه از: نامشخص
قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 بازار سرمایه - نوبت ۱۳

بازار سرمایه - نوبت ۱۳

ارائه از: فاطمه رجاور
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله- نوبت 4

MBA يكساله- نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 38

مديريت منابع انساني-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کلاسهای آموزشی همکاران واحد

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه از: نامشخص
معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
شايستگي هاي مديران

شايستگي هاي مديران

ارائه از: مريم رجائيان
MBA- مدیریت کیفیت آزمایشگاه- نوبت1

MBA- مدیریت کیفیت آزمایشگاه- نوبت1

ارائه از: شراره خطيبي
اينکوترمز-نوبت 5

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه نمايندگي ها

جلسه نمايندگي ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MITM 35

MITM 35

ارائه از: مهدیس موسوی
سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

برنامه‌ی “استعدادیابی و پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران”، با رویکردی نوین بر پایه‌ی شناسایی، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفاع رساله DBA

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه از: فاطمه سليمي نمين
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه اساتيد

جلسه اساتيد

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی دوره 43

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه از: مهناز بيتندي
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره مديريت اجرايي 44

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه از: سازمان مديريت صنعتي
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA یکساله نوبت 2

MBA یکساله نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
گپ های سه شنبه

گپ های سه شنبه

ارائه از: كامران اعتمادمقدم
جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه از: نامشخص
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی دوره 40

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه از: مهناز بيتندي
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمایه - نوبت 12

بازار سرمایه - نوبت 12

ارائه از: فاطمه رجاور
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 41

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آزمون DBA فارسی

آزمون DBA فارسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 36

مدیریت منابع انسانی نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 142

مدیریت اجرایی نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
همايش عرصه يادگيري

همايش عرصه يادگيري

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری نوبت 13

کارشناسی حسابداری نوبت 13

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی بازرگانی نوبت 9

کارشناسی بازرگانی نوبت 9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارائه از: محمدباقر قربانعلي
منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

ارائه از: شهناز بهبودي
 کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

ارائه از: فرح انگیز عبداله زاده نمینی
مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-lyon5

DBA-lyon5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی-نوبت 1

مدیریت بازرگانی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت مالي - نوبت 17

مديريت مالي - نوبت 17

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 40

کاردانی حسابداری نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت مالی-نوبت 18

مدیریت مالی-نوبت 18

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

این دوره شامل تشریح قراردادهای بین المللی اقتصادی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی ، کنسرسیوم ، Joint Venture ، ...

ارائه از: دکتر مسعود حیدری
مدیریت اجرایی دوره 41

مدیریت اجرایی دوره 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری نوبت 12

کارشناسی حسابداری نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

این برنامه جهت دانشجویان سطح دکترای عالی حرفه ای کسب و کار ایجاد گردیده است& ...

ارائه از: نمایندگی استان کرمان
مدیریت بازاریابی نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
درس مديريت عمومي - تست

درس مديريت عمومي - تست

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله نوبت 1

MBA يكساله نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
---

---

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی بازرگانی نوبت 13

کاردانی بازرگانی نوبت 13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 38

کاردانی حسابداری نوبت 38

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارشناسي بازرگاني نوبت 8

كارشناسي بازرگاني نوبت 8

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي 141

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 9

بازار سرمايه - نوبت 9

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 10

بازار سرمايه - نوبت 10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 11

بازار سرمايه - نوبت 11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: فاطمه رجاور
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 MITM33

MITM33

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی بازرگانی نوبت 12

کاردانی بازرگانی نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

اینستاگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران ایرانی نیز آن را ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
زبان

زبان

ارائه از: نامشخص
هنر جاری سازی استراتژی

هنر جاری سازی استراتژی

علی رغم توانایی نوشتن برنامه استراتژیک در بسیاری از سازمان ها، فقط 10 درصد از آنها موفق ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

هدف از این درس تجهیز كردن شما به درکی گسترده از فضاي مجازي و نحوه استفاده از ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

هدف اين دوره مجهز كردن شما به فهم كلي از بازاریابی دیجیتال، و پوشش انواع مختلف تکنیک‌ ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

هدف این دوره مجهز كردن شما به فهم كلی ازکابردهای تلفن همراه در توسعه کسب و کار، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی