لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
انبارداري _ 12

انبارداري _ 12

ارائه از: شهناز بهبودي
انبارداري -نوبت 10

انبارداري -نوبت 10

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
انبارداري-نوبت 8

انبارداري-نوبت 8

ارائه از: شهناز بهبودي
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی