لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي
هزینه دوره: رایگان 
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
کلاسهای آموزشی همکاران واحد

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
گپ های چهارشنبه

گپ های چهارشنبه

ارائه از: يونس نظري
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان