لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402

رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402

ارائه از: فاطمه رجاور
توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه از: منيره حاصلي
رهبران صنعت ساختمان _ وردی تیر1402

رهبران صنعت ساختمان _ وردی تیر1402

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

ارائه از: نامشخص
کلاسهای آموزشی همکاران واحد

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه از: نامشخص
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه از: فاطمه سليمي نمين
گپ های سه شنبه

گپ های سه شنبه

ارائه از: كامران اعتمادمقدم
جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه از: نامشخص
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی