لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

ارائه از: شراره خطيبي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

ارائه از: شراره خطيبي
DBA-Lyon6

DBA-Lyon6

ارائه از: شراره خطيبي
DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

ارائه از: شراره خطيبي
DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

ارائه از: سيد عليرضا شجاعی
DBA-13

DBA-13

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
DBA-12

DBA-12

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-lyon5

DBA-lyon5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-9

DBA-9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-11

DBA-11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-10

DBA-10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: Mahnaz Doroudgar