لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دفاع از پروپوزال / پایان نامه

دفاع از پروپوزال / پایان نامه

ارائه از: شراره خطيبي
جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفاع رساله DBA

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارائه از: محمدباقر قربانعلي