لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

ارائه از: فرح انگیز عبداله زاده نمینی