لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي   _   ( نوبت 11)

بازرگاني مقدماتي _ ( نوبت 11)

ارائه از: شهناز بهبودي
مذاكرات تجاري 9

مذاكرات تجاري 9

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي نوبت 4

بازرگاني مقدماتي نوبت 4

ارائه از: سيده فاطمه مقيمي
بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

ارائه از: شهناز بهبودي
دوره مجازي سئو سايت 3

دوره مجازي سئو سايت 3

ارائه از: شهناز بهبودي
بازاريابي ديجيتال نوبت 7

بازاريابي ديجيتال نوبت 7

ارائه از: شهناز بهبودي
منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

ارائه از: شهناز بهبودي