لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت بازاريابي صنعتي  _  شركت ايده گزين ارتباطات  روماك  (اسنپ Snapp)

مديريت بازاريابي صنعتي _ شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ Snapp)

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جامع بازاريابي _1401/10/26

جامع بازاريابي _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

ارائه از: علي عياري
دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

ارائه از: فرانک جواهردشتي
مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت  96

مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت 96

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

اینستاگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران ایرانی نیز آن را ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی