لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
اينکوترمز-نوبت 5

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان