لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MBA HR 14

MBA HR 14

ارائه از: وحيد جابري
درس مديريت عمومي - تست

درس مديريت عمومي - تست

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی