لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
جلسه دفاع رساله DBA

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
مديريت مالي  - نوبت 17

مديريت مالي - نوبت 17

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 9

بازار سرمايه - نوبت 9

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 11

بازار سرمايه - نوبت 11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: فاطمه رجاور