لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MBA مدیریت بازرگانی-نوبت 5

MBA مدیریت بازرگانی-نوبت 5

ارائه از: محمود استقلال
 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 10

بازار سرمايه - نوبت 10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی