لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MITM 36

MITM 36

ارائه از: مهدیس موسوی
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MITM 35

MITM 35

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی