لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
بازاريابي ديجيتال نوبت 7

بازاريابي ديجيتال نوبت 7

ارائه از: شهناز بهبودي
بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی