لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

ارائه از: شراره خطيبي
MBA  پروژه -16

MBA پروژه -16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی