لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی