لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی