لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی