بازار سرمايه - نوبت 9
 صفحه اصلی

بازار سرمايه - نوبت 9

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: رضا طهراني

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.
امکان ثبت نام وجود ندارد.

مديريت ريسك و ابزار مشتقه

تاریخ شروع: دوشنبه، 25 فروردین 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.