حسابداری موسسات خدماتی  نوبت 1
 صفحه اصلی

حسابداری موسسات خدماتی نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: 3,600,000 ریال

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 1 خرداد 1399، 7:30 صبح

تاریخ پایان: جمعه، 13 تیر 1399، 11:00 صبح

به مدت: 1036 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.