آشنایی با قوانین مالیاتی نوبت 1
 صفحه اصلی

آشنایی با قوانین مالیاتی نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: 3,200,000 ریال

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 6 خرداد 1399، 2:30 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 2 تیر 1399، 6:00 عصر

به مدت: 652 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.