آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1
 صفحه اصلی

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: 4,400,000 ریال

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 6 خرداد 1399، 3:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 20 خرداد 1399، 6:30 عصر

به مدت: 340 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.