حسابداری تکمیلی(حسابداری 2) نوبت 1
 صفحه اصلی

حسابداری تکمیلی(حسابداری 2) نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: 5,500,000 ریال

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 22 خرداد 1399، 2:30 عصر

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 16 مرداد 1399، 6:00 عصر

به مدت: 1348 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.