رفتار سازمانی
 صفحه اصلی

رفتار سازمانی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سید محمد موسوی

شهریه دوره: رایگان

این دوره به صورت اختصاصی برای کارکنان شرکت نقش اول کیفیت برگزار می گردد.

امکان ثبت نام وجود ندارد.


18و25 خرداد-1و8تیر

تاریخ شروع: یکشنبه، 18 خرداد 1399، 4:30 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 8 تیر 1399، 8:30 عصر

به مدت: 508 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.