مدیریت زمان-نقش اول کیفیت
 صفحه اصلی

مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: رضا مومن خانی

شهریه دوره: رایگان

7تيرالي28تيرماه

تاریخ شروع: شنبه، 7 تیر 1399، 5:00 عصر

تاریخ پایان: شنبه، 14 تیر 1399، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.