قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران
 صفحه اصلی

قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: حسين ملك شاهي

شهریه دوره: رایگان

دوره قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي تاريخ هاي 22-23-تير24

تاریخ شروع: یکشنبه، 22 تیر 1399، 3:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 24 تیر 1399، 7:00 عصر

به مدت: 52 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.