تحقيقات بازار-نوبت 1
 صفحه اصلی

تحقيقات بازار-نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: فرزاد حقيقي راد

شهریه دوره: رایگان

20 تیر الی 17 مرداد

تاریخ شروع: جمعه، 20 تیر 1399، 10:00 صبح

تاریخ پایان: جمعه، 24 مرداد 1399، 12:00 عصر

به مدت: 842 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.