بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن
 صفحه اصلی

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: رضا طهراني

مديريت مالي 1

مديريت مالي 2

بازرگاني بين الملل

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 31 تیر 1399، 1:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.