ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW
 صفحه اصلی

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: فرزاد امير

شهریه دوره: رایگان

11 تا 25 مرداد

تاریخ شروع: شنبه، 11 مرداد 1399، 10:00 صبح

تاریخ پایان: شنبه، 18 مرداد 1399، 12:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.