كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور
 صفحه اصلی

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

گام اول - مصاحبه رفتار محور

با سلام . لطفا براساس جدول زمانبندی برای حضور در مصاحبه و از طریق لینک آدرسی که از طریق تسهیلگردراختیارتان واقع می گردد به صفحه مصاحبه وصل شوید. توجه فرماپید زمان مصاحبه حدود 45 دقیقه می باشد.  به سوالات توجه فرمایید و پاسخ خود را بیان کنید . 

باتشکرگام دوم - تمرين بحث گروهی

در مرحله تمرین جستجوی اطلاعات می باشید اطلاعات از طریق یکی از ارزیابان ما دراختیارشما واقع خواهد گردید . لذا به سوالات ایشان به خوبی توجه فرمایید و براساس برنامه زمان بندی و هماهنگی کامل با ارزیاب باشید.

باتشکرفراوانگام سوم- تمرين موردكاوي / نوشتاري

گام چهارم - آزمون هاي روانشناختی شخصيت

لطفا از طریق لینک آزمون به صفحه مورد نظر وارد شوید.در سمت چپ بالای صفحه به روی گزینه شرکت در آزمون کلیک نمائید، کد اختصاصی آزمون خود را ثبت  و به آزمون ها پاسخ دهید.
شایان ذکر است بهترین نتیجه در صورتی حاصل می گردد که آزمون در نهایت صداقت و درستی تکمیل گردد، درغیر اینصورت نتیجه ای غیر قابل اعتماد برای تفسیر بدست می آید.

گام پنجم - نظر سنجی

تاریخ شروع: یکشنبه، 13 مهر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.