بازار  سرمایه - نوبت 12
 صفحه اصلی

بازار سرمایه - نوبت 12

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد: بهروز بهزاد نیری

آزمون ها

اصول حسابداری

آمار و ریاضیات مالی

اقتصاد براي مديران

قوانين و مقررات پايه در بازارسرمايه

مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي

زبان تخصصي مالي

مدیریت مالی پیشرفته

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه و بازار پول

فقه و معاملات

فهم و تحليل صورتهاي مالي

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

قوانين و مقررات بازارسرمايه

مقررات عرضه و پذيرش شركت ها و كالاها

تاریخ شروع: چهارشنبه، 7 آبان 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.