مدیریت اجرایی دوره 43
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه دهنده: مهناز بيتندي

استاد: فرامرز شاه محمدی

اصول و فنون مذاكره (خاتمه يافته)

فناوری اطلاعات در كسب و كار- 43 (خاتمه يافته)

سمپوزيوم مديريت اجرايي 43 (خاتمه يافته)

اصول و مباني مديريت و رهبري 43 (خاتمه یافته)

مهارتهاي عمومي مديريت 43 (خاتمه یافته)

مديريت توليد و عمليات 43(خاتمه یافته)

مدیریت استراتژیک 43 اجرایی(خاتمه یافته)

مدیریت طرحهای توسه 43 اجرایی

اصول بازاریابی 43 (خاتمه یافته)

حسابداری مدیریت دوره 43 (خاتمه یافته)

اقتصادبرای مدیران 43(خاتمه یافته)

بازاریابی دیجیتال 43 (در حال اجرا)

تحقيقات بازاريابي 43 (درحال اجرا)

مدیریت زنجیره تامین 43

مدیریت استراتژیک بازاریابی 43

تاریخ شروع: شنبه، 13 دی 1399، 7:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 1 اسفند 1401، 11:56 عصر

به مدت: 18713 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.