مدیریت اجرایی دوره 43
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه دهنده: مهناز بيتندي

استاد: فرامرز شاه محمدی

اصول و فنون مذاكره (خاتمه يافته)

فناوری اطلاعات در كسب و كار- 43 (خاتمه يافته)

سمپوزيوم مديريت اجرايي 43 (خاتمه يافته)

اصول و مباني مديريت و رهبري 43 (خاتمه یافته)

مهارتهاي عمومي مديريت 43

مديريت توليد و عمليات 43- آقاي دكتر ناجي زاده )

مدیریت استراتژیک 43 اجرایی(خاتمه یافته)

مدیریت طرحهای توسه 43 اجرایی

اصول بازاریابی 43

حسابداری مدیریت دوره 43

اقتصادبرای مدیران 43

بازاریابی دیجیتال 43

تاریخ شروع: شنبه، 13 دی 1399، 7:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 1 فروردین 1401، 11:56 عصر

به مدت: 10649 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.