تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت
 صفحه اصلی

تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: آلهويردي تقوي

شهریه دوره: رایگان

13و20و27آذر-4دی

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 13 آذر 1399، 9:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 20 آذر 1399، 11:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.