دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا
 صفحه اصلی

دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمدجعفر زرین نگار

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: دوشنبه، 10 آذر 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 1 دی 1399، 4:00 عصر

به مدت: 506 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.