دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)
 صفحه اصلی

دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مریم رجائیان

شهریه دوره: رایگان

8و9 آذر 1399

تاریخ شروع: شنبه، 8 آذر 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: شنبه، 15 آذر 1399، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.