جلسه دفتر تخصصي
 صفحه اصلی

جلسه دفتر تخصصي

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: ارشد آذرپاد

شهریه دوره: رایگان

جلسه 1399/10/01

تاریخ شروع: چهارشنبه، 5 آذر 1399، 12:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 12 آذر 1399، 2:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.