مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52
 صفحه اصلی

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

تاریخ شروع: شنبه، 13 دی 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: شنبه، 13 دی 1399، 4:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.