هنر جاری سازی استراتژی
 صفحه اصلی

هنر جاری سازی استراتژی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مازیار ماهری

شهریه دوره: 2,490,000 ریال

علی رغم توانایی نوشتن برنامه استراتژیک در بسیاری از سازمان ها، فقط 10 درصد از آنها موفق به اجرای آن چه که نوشته اند می شوند. توانایی اجرای استراتژی ها تلفیقی از مهارت ها، تکنیک ها و روش هایی که با قرار گرفتن در کنار هم و با پایبندی به اصول اولیه علم مدیریت، شما را قادر می سازد تا آن چرا که به عنوان استراتژی تدوین کرده اید را اجرا کنید.

هنر جاری سازی استراتژی عبارتست از مجموعه اصول، تکنیک ها و روش ها در قالب یک نظام سیستماتیک که با فراگیری و تمرین آن می توانید برنامه هایی را تدوین کنید که قادر به اجرای اثربخش آن هستید.

این دوره آموزشی برگرفته از تفکرات آقایان دیوید نورتون و رابرت کاپلان دو نفر از اساتید دانشگاه هاروارد و بزرگان علم مدیریت استراتژیک می باشد که با ارائه راهکارهایی در قالب چرخه مدیریت تلاش می کند هنر جارسازی استراتژی ها را انتقال دهد.

مقدمه - معرفی دوره

توسعه و ایجاد استراتژی

ترجمه استراتژی

برنامه ریزی عملیاتی

اجرایی کردن برنامه ها

نظارت و ارزیابی

آزمودن استراتژی ها و انطباق با شرایط

دفتر مدیریت استراتژیک

عوامل تاثیرگذار بر جاری سازی موفق استراتژی

کتاب ها و منابع

تاریخ شروع: شنبه، 23 شهریور 1398، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

این دوره محدودیت زمانی کوتاه مدت برای انجام هر کدام از بخش های دوره ندارند و دانش پذیر می تواند با هر سرعتی که می تواند ظرف مدت پیش بینی شده با استفاده از محتوای آموزشی از پیش تعیین شده نسبت به فراگیری اقدام نمایند. دسترسی دانش پذیران به محتوای درسی دارای محدودیت شش ماهه می باشد.

گذراندن این دوره منجر به صدور گواهینامه از سوی سازمان مدیریت صنعتی نخواهد شد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه این دوره، دانش پذیران می بایست ضمن پرداخت هزینه مربوطه در آزمونی که از سوی سازمان برگزار می گردد شرکت و حداقل نصاب قبولی را کسب نمایند.