تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)
 صفحه اصلی

تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: آلهويردي تقوي

شهریه دوره: رایگان

6و13و20و27 بهمن ماه دوشنبه

تاریخ شروع: دوشنبه، 6 بهمن 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 13 بهمن 1399، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.