تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak
 صفحه اصلی

تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: محمدجعفر زرین نگار

شهریه دوره: رایگان

5و12 بهمن يكشنبه ها

تاریخ شروع: یکشنبه، 5 بهمن 1399، 3:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 12 بهمن 1399، 5:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.