جلسه دفاع رساله DBA
 صفحه اصلی

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه دهنده: Mahnaz Doroudgar

استاد: رضا طهراني

شهریه دوره: رایگان

دفاعيه دوره DBA

تاریخ شروع: دوشنبه، 20 بهمن 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.