سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)
 صفحه اصلی

سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

برنامه‌ی “استعدادیابی و پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران”، با رویکردی نوین بر پایه‌ی شناسایی، انتخاب و پرورش گام به‌گام استعدادهای مشاوره‌ مدیریت در کشور طراحی شده است.

هدف اصلی این برنامه تقویت و توسعه‌ی ظرفیت مشاوره مدیریت در کشور؛ ضمن شناسایی و جذب استعدادهای بالقوه و بالفعل این حوزه در شبکه مشاوران سازمان(شمسا) است.

توضیحات بیشتر و ثبت نام: https://consulting.imi.ir/shamsa


لینک ورود به جلسه و اقدامات مهم

فعالیت های جانبی و جلسات مجازی

آزمون های مجازی

همایش معارفه برنامه پرورش مشاوره حرفه ای مدیریت ایران - مورخ 1399/11/18

نشست متقاضیان پرسش و پاسخ - مورخ 1399/11/28

جلسه افتتاحیه دوره - مورخ 1399/12/20

کلاس های هفته اول - 29 و 30 اردیبهشت

کلاس های هفته دوم-5 و 6 خرداد

کلاس های هفته سوم - 12 و 13 خرداد

کلاس های هفته چهارم - 19 و 20 خرداد

کلاس های هفته پنجم - 26 و 27 خرداد

کلاس های هفته ششم - 2 و 3 تیر

کلاس های هفته هفتم - 9 و 10 تیر

کلاس های هفته هشتم - 8 مهر

کلاس های هفته نهم - 21 مهر

کلاس های هفته دهم - 28 مهر

کلاس های هفته یازدهم - 19 و 20 آبان

کلاس های هفته دوازدهم - 18 آذر

تاریخ شروع: یکشنبه، 26 بهمن 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.