تهيه اظهارنامه مالياتي-نوبت 1
 صفحه اصلی

تهيه اظهارنامه مالياتي-نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: علیرضا مقدم سردرودیان

شهریه دوره: رایگان

شروع دوره از 6اسفند

تاریخ شروع: چهارشنبه، 6 اسفند 1399، 3:30 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 13 اسفند 1399، 5:30 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.