مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)
 صفحه اصلی

مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عليرضا اشراقي

شهریه دوره: رایگان

6-9-11-13اسفند ماه 1399

تاریخ شروع: چهارشنبه، 6 اسفند 1399، 2:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 13 اسفند 1399، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.