حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 3
 صفحه اصلی

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 3

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهرداد حمیدی نصر

شهریه دوره: رایگان

شروع دوره از 3 اسفند

تاریخ شروع: یکشنبه، 3 اسفند 1399، 5:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 10 اسفند 1399، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.