امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1
 صفحه اصلی

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: اشرف تقي زاده ملکي

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: دوشنبه، 4 اسفند 1399، 6:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 4 اسفند 1399، 8:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.