کلاسهای آموزشی همکاران واحد
 صفحه اصلی

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه دهنده:

استاد: فرانک جواهردشتي

کلاس روابط عمومی-ارتباط با مشتری

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 19 فروردین 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 26 فروردین 1400، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.